Mijn dank gaat uit naar de kapperszaken die hun medewerking hebben verleend aan dit project:

Knipoog in Soest

Maluc kappers in Terborg

Seton kappers in 's-Gravenzande

en alle individuele vrijwilligers